Verhuur

VERHUREN ZONDER ZORGEN

 

VDV VAN DER VEKEN 


1. Kennismaking I Oriënterend gesprek
2. Objectieve Waardebepaling conform aan de marktsituatie
3. Waardebepaling toetsen aan de verwachtingen I Evaluatie Haalbaarheid
4. Start van de samenwerking I Verhuuropdracht
5. Aanvraag wettelijk verplichte keuringen en/of attesten
6. Fotografie
7. Start Verhuur
Internet: Hebbes, Vlan, Zimmo, Immoweb, VDV Van der Veken
Print media: De Zondag, De Immokrant, De Weekkrant,...
Paneel
8. Bezichtigingen :
Steeds op afspraak I Geen open deur
Kandidaten ontvangen vooraf het dossier
Bezichtiging steeds persoonlijk mét 100 % begeleiding !
9. Verslag aan de opdrachtgever I Solvabiliteitsonderzoek
10. Opmaak Verhuurovereenkomst I ondertekening
11. Plaatsbeschrijving laten opmaken en registreren met huurovereenkomst
12. Sleutel overdracht I Nutsvoorzieningen

Verhuring: Opstartkost 250 euro + 21 % BTW voor Hebbes - Immoweb enz en 1 maand netto huur excl. 21% BTW = 1,21 maand huur na het afsluiten van de huurovereenkomst.